Skip to content

  Tietosuojaseloste

  Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi

  Rekisterinpitäjä 

  AS-Leasing Oy 
  Kaitilankatu 1 
  45130 Kouvola 

  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

  Taru Hirvonen 
  markkinointi- ja viestintäpäällikkö 
  040 018 9942 
  taru.hirvonen@asleasing.fi 

  Tietosuojavastaava 

  Veli-Matti Kalpa 
  laatu- ja kiinteistöpäällikkö 
  040 075 5328 
  veli-matti.kalpa@asleasing.fi  

  Rekisterin nimi 

   AS-Leasing Oy:n asiakasrekisteri 

  Rekisterin julkisuus 

  Asiakasrekisterin tiedot on rajoitettu yrityksen tiedoiksi ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.  

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

  Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin sekä palveluiden kehittämiseen. 

  Rekisterin tietosisältö 

  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

  • etu- ja sukunimi 
  • yrityksen nimi ja y-tunnus 
  • henkilötunnus 
  • osoitetiedot 
  • puhelinnumero 
  • sähköpostiosoite 
  • suoramarkkinointikiellot 
  • auton merkki, malli, vuosimalli, valmistenumero, katsastustieto ja rekisterinumero 
  • auton myynti- ja huoltotiedot 
  • Volvo-asiakasnumero  
  • sopimuksen tiedot, kuten lisäpalvelut, kesto ja ajokilometrit 

   

  Säännönmukaiset tietolähteet 

  Tietolähteet: asiakkaan ilmoittamat tiedot, Volvo Car Finland Oy Ab, Bassadone Automotive Nordic Oy, Nissan Nordic Europe Oy, Polestar Automotive Finland Oy, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väestörekisterikeskus ja OP Yrityspankki Oyj.  

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

  Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kohdassa kahdeksan mainituille autojen maahantuojille ja OP Yrityspankille. Tietojen luovuttamisen lähtökohtana on asiakassuhteen hoito, tiedottaminen, markkinointi ja palveluiden kehittäminen.  Lisäksi tietoja luovutetaan tarvittaessa rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi viranomaisille. 

  Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

  AS-Leasing Oy ei siirrä tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. 

  Rekisterin suojauksen periaatteet 

  Rekisteriä voivat tarkastella ja käsitellä vain ne As-Leasing Oy:n toimihenkilöt, joilla on henkilökohtainen tunnus ja salasana järjestelmään. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus kaikkia asiakastietoja koskevissa asioissa.  

  Tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.  

  Tarkastusoikeus 

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:  

  Veli-Matti Kalpa 

  AS-Leasing Oy 
  Kaitilankatu 1 
  45130 Kouvola 

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

  Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä. 

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

  Rekisteröityjen informointi 

  Rekisteröityjä informoidaan tietosuojaselosteen muodossa nettisivuilla, www.asleasing.fi. Selostetta päivitetään tarpeen mukaan.  

  Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

  Asiakasrekisteristä poistetaan tietoja säännöllisin väliajoin säilytysaikojen umpeuduttua. Mikäli asiakkaalta ei löydy mitään myynti- tai huoltotapahtumia säilytysaikojen puitteissa, koko asiakkuus poistetaan. Säilytysajat määritellään erikseen tapahtumittain ja lain vaatimusten mukaisesti.  

  AS-Leasing Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. 

  Rekisteriselosteen hyväksyntä 

  Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 15.2.2023